Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Каблешково

История

Град Каблешково е разположен на границата между южните склонове на Източна Стара планина и Бургаската низина в подножието на Малката Айтоска планина на 140 м. надморска височина . Сведение за неговото съществуване и богата му история датират от 763 година .


Целодневна детска градина в бившето село Каблешково чийто наследник и продължител е ОДЗ”Радост” е разкрита с решение№ 57/ 02.07.1959 г. на Общински съвет Каблешково с което сезонната детска забавачка е преобразувана в целогодишна. Това е първата селска детска градина в Бургаски окръг.


Функционира с една смесена група с 28 деца. Детската градина се помещава в национализираната от народната власт къща на Боньо Петров Костадинов .
Назначени са туко що завършилите редовни детски учителки Кръстинка Ганчева от с. Каменово и Фроска Лунгалова от с.Черноморец