Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Каблешково

Материална база

Детска градина "Радост", гр.Каблешково разполага с една сграда - основна сграда с четири възрастови групи и сграда "детска ясла" с достъпна среда. Материално - техническата и дидактична база в детската градина е добра и създава оптимални условия, отговарящи на съвременните изисквания за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месеца до постъпването им в първи клас.  ДГ "Радост" са разположени сред двор с много зеленина, дървета, цветни алеи, храсти. Всяка възрастова група има отделна площадка за игри на открито, оборудвана с различни детски съоръжения и места за отдих. Осъществена е маркировка в двора и прилежащите терени, тревните площи се поддържат своевременно. Детската градина има отделни съвременно обзаведени помещения за игри, занимания, празници и изяви (просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени с кътове за игри на децата, телевизори, DVD, подходящи за възрастта на децата играчки, нагледни материали, книжки); обособени спални помещения с цветно детско спално бельо - различно за всяка група; помещения с гардеробчета на децата, санитарни възли, офиси и стая на персонала, медицински кабинет, методичен кабинет, кабинет за обучение на децата по безопасно движение по пътищата, физкултурен салон. Много богат е сциничният гардероб с костюми, не по - малко богата е библиотеката в градината от методики, учебни помагала, педагогическа литература, най - новите енциклопедии за деца. Детската градина разполага със съвременна мултимедийна апаратура, компютърно оборудване, таблети, телевизори, касетофони, стереоуредби, фотоапарат, както и интерактивна дъска по програма на МОН.

Целта е децата да прекарват по - пълноценно свободното си време, навън в игри и интересни занимания.